klik om zoom in te schakelen
laden…
We hebben geen resultaten gevonden
open kaart
Uitzicht roadmap Satelliet Hybride Terrein Mijn locatie Volledig scherm Vorige volgende
Uw zoekresultaten

Rechten en plichten huurder

Gepost door Hayman Rentals op 15 november 2021
0

Wanneer je een huurcontract aangaat als huurder, dan verkrijg je na het ondertekenen van het contract een aantal rechten en plichten huurder. Niet alleen jij, maar ook de verhuurder bindt zich aan bepaalde rechten en plichten die komen bij het verhuren van een (zelfstandige)woonruimte. Deze moet er bijv. voor zorgen dat hij de woning ter beschikking stelt(en zo laat), gebreken aan de woning, die het woongenot van de huurder frustreren, verhelpen, en zorgen dat het groot onderhoud gedaan wordt. Nou is het niet zo dat je als huurder alle rechten hebt om te genieten van de woning, zonder dat je er ook wat verplichtingen aan over houdt. Ongeacht wat je gaat huren: er gelden basisverplichtingen voor zowel de huurder als de verhuurder. Welke rechten en plichten je hebt als huurder, daar gaan we het over hebben in dit artikel.

Rechten en plichten huurder

In Nederland geniet een huurder van een zeer sterke huurbescherming. Zo kan deze niet zomaar een woning worden uitgezet zonder dat de zaak eerst langs een rechter gaat, die zal dan een belangenafweging maken en beslissen welke partij het sterkste belang heeft en in zijn recht staat. Een huurcontract kan ook enkel beëindigd worden met wederzijds goedvinden van beide partijen, huurder en verhuurder. Als verhuurder heb je uiteraard wel opzeggingsgronden waarmee je toch ontbinding van een huurcontract kunt aanvragen(via de rechter). Welke dit zijn, kun je lezen in ons artikel ‘Opzeggingsgronden verhuurder‘. Als huurder dien je je dus te gedragen zoals een goede huurder betaamt, om te voorkomen dat je de verhuurder een reden geeft om het huurcontract te willen ontbinden. De volgende punten zijn hierin belangrijk:

Plichten huurder: de woning overeenkomstig zijn aard en bestemming te gebruiken

Als huurder van een (zelfstandige)woonruimte dien je het gehuurde(de woning) te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming. De bestemming houdt in dit geval in de functie van het pand. Bij een woning houdt dit simpelweg in dat je deze gebruikt als woning, en niet als een kantoorruimte of opslag bijvoorbeeld. Dit is een belangrijke clausule die is opgenomen in huurovereenkomsten om mis- en wangebruik van zelfstandige woonruimtes tegen te gaan.

Plichten huurder: op tijd en op de overeengekomen manier de huur betalen

Het spreekt natuurlijk voor zich dat je als huurder verplicht bent om de afgesproken huursom tijdig te betalen vóor aanvang van de huurperiode(gebruikelijk de 1e dag van de maand). Het is natuurlijk ook belangrijk dat je de huur betaald op de overeengekomen manier. Dus als de verhuurder je vraagt om voor de 1e van de maand de huur via bankoverdracht over te maken op rekening, dan kan je niet de huur contant in zijn brievenbus afleveren en verwachten dat het zo oké is. Uiteraard is het ook voor huurders belangrijk om altijd bewijs te hebben van betaling van de huur. Het niet op tijd betalen van de huur geldt als een grond voor de ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Plichten huurder: zich gedragen als een goed huurder

Naast het tijdig betalen van de huur, dien je je als ‘goed huurder’ op te stellen. Wat houdt dit precies in? Het betekent dat je netjes en zorgvuldig om gaat met hetgeen wat je huurt. Of dit nou een woning, bedrijfsruimte of opslagruimte is, je bent als huurder verplicht om de nodige zorg uit te oefenen aangezien de zaak in kwestie niet jouw eigendom is. Ook het veroorzaken van overlast in de buurt wordt gezien als het niet gedragen als goed huurder.

Het schenden van deze verplichting kan een grond opleveren voor de ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Plichten huurder: kleine -noodzakelijke- herstellingen verrichten aan de woning

Veel mensen zijn onder de indruk dat de verhuurder aansprakelijk is voor alle typen herstellingen in de woning. Dit is verre van de waarheid. De huurder is in feite verplicht om veel van de kleine, noodzakelijke herstellingen aan de woning zelf uit te voeren. Denk hierbij aan de volgende taken:

 • Vervangen van kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen
 • Sleutels van binnen- en buitensloten
 • Garnituur voor de douche- en toiletruimte
 • Wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en internetaansluitingen(datanetwerken)
 • Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte
besluit kleine herstellingen

Plichten huurder: het gehuurde niet ingrijpend veranderen zonder toestemming van de verhuurder

In het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 215:lid 1 staat: ‘De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.’ De wetgeving spreekt spreekt in dit geval voor zich; je mag als huurder geen grote veranderingen aanbrengen(denk aan het vervangen van de keuken of badkamer) aan de woonruimte, tenzij je schriftelijke toestemming hebt ontvangen vanuit de verhuurder.

Plichten huurder: de woning weer in de oorspronkelijke staat terugleveren aan de verhuurder(tenzij…)

Als je gedurende de huurperiode wel wat veranderingen hebt aangebracht aan de woning, dan dien je de veranderingen en toevoegingen zonder schade aan de woonruimte te verwijderen. Ook als het gaat om iets ‘kleins’ zoals gaten boren in de muren om iets op te hangen, moeten deze naderhand weer worden dichtgestopt.

Plichten huurder: gelegenheid geven tot het laten uitvoeren van nodige werkzaamheden

De huurder dient de verhuurder in de gelegenheid te stellen om de woning te bezichtigen als deze onderhoud wilt uitvoeren of de woning wil laten bezichtigen door potentiële huurders. De huurder dient onderhoud of renovatie te gedogen, ook als dit niet direct leidt tot meer woongenot voor de huurder. Bij afloop van de huurovereenkomst is een huurder verplicht de woning open te stellen tot bezichtigingen van nieuwe potentiële huurders.

Plichten huurder: aansprakelijkheid voor de zelf veroorzaakte schade

Uiteraard is de huurder aansprakelijk voor schade die hij/zij zelf heeft veroorzaakt aan de woonruimte. Daar dient de borgsom ook voor. Indien er schade is veroorzaakt aan de woonruimte, dan heeft de huurder nog de kans om de nodige herstellingen te verrichten. Doet hij dit niet, dan zal de verhuurder de herstellingen zelf laten uitvoeren en de kosten hiervan herhalen op de (oude)huurder. Dan worden deze kosten ingehouden op de borgsom van de huurder, en ontvangt deze het resterende bedrag(indien er nog wat over is). Het is belangrijk als huurder(of verhuurder) dat je foto’s maakt van de gehuurde woonruimte bij aanvang van de huurperiode. Zo heb je altijd, in het geval dat de schade niet door jou is veroorzaakt, bewijs van de bestaande schades in de woonruimte toen je er introk. Een goede verhuurmakelaar zal altijd een uitgebreid fotorapportage van de woning maken bij de check-in van de woning.

Rechten van de huurder

Zoals gezegd, heb je als huurder van een (zelfstandige) woonruimte ook rechten – hier onder vind je een aantal van de rechten die je geniet als huurder:

 • Recht op woongenot en privacy
 • Recht op het herstel van grote gebreken aan de woning(lekkage, vochtige muren, achterstallig onderhoud)
 • Huurbescherming – dit voorkomt dat de huur tussentijds zomaar opgezegd mag worden door de verhuurder
 • Huurprijsbescherming(in het geval van sociale huurwoningen, kamerverhuur, woonwagen en woonwagenstandplaats
 • In sommige gevallen(sociale huurwoning & laag maandelijks inkomen)

Meer vragen over de rechten en plichten van een huurder? Neem dan gerust even contact met ons op.

Je huis snel&betaalbaar verhuren?

Neem contact met ons op!


 • Change Currency

 • Change Measurement

 • Advanced Search

  € 500 naar € 2.500

  Meer zoekopties
 • Our Listings

Vergelijk woningen