Opzeggen huur als verhuurder

Stel: je verhuurt een woning aan een huurder, en besluit na enige tijd om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Kan dat zomaar? Je zal er als verhuurder altijd rekening mee moeten houden dat er een aantal wettelijke beperkingen zijn m.b.t. een huurovereenkomst vroegtijdig te stoppen. Welke wettelijke beperkingen? Dat lees je hieronder.

Reden voor opzegging door de verhuurder

Als verhuurder moet je een wettelijk geldige reden hebben voor opzegging van het huurcontract. Dit kan alleen in het geval van:

 • Misdraging van de huurder waarbij deze de gemaakte afspraken niet nakomt. Denk hierbij aan het veroorzaken van overlast of een achterstand in de betaling van de huur
 • Wanneer er sprake is van een inwonende kamerhuurder en dit niet is afgesproken met de verhuurder
 • Terugkomst van de originele huurder van het pand na een tijdelijke verhuurperiode. Bijvoorbeeld wanneer de vorige huurder een tijd lang in het buitenland verbleef en bij terugkeer zelf weer gebruik wil maken van de woning
 • Wanneer de verhuurder de woonruimte nodig heeft voor zijn eigen gebruik. Dit kan alleen in dringende situaties
 • Bij realisatie van een geldend gemeentelijk bestemmingsplan op de plaats van de woning

Opzegtermijn voor de verhuurder

Hoe langer een huurder in een woning verblijft, des te langer de opzegtermijn is wanneer de verhuurder het contract wil beëindigen. Hier onder zie je een overzicht van de opzegtermijn bij een huurperiode van < 1 tot > 3 jaar.

 • Minder dan één jaar = 3 maanden opzegtermijn
 • Meer dan één jaar = 4 maanden opzegtermijn
 • Meer dan twee jaar = 5 maanden opzegtermijn
 • Meer dan drie jaar = 6 maanden opzegtermijn

Regels voor het opzeggen huur door verhuurder

Er gelden uiteraard ook een aantal regels voor hoe je de huur op moet zeggen als verhuurder. Deze zijn als volgt:

 • Je kunt de huur alleen opzeggen per aangetekende brief
 • In deze aangetekende brief moet er een wettelijk geldige reden staan voor de opzegging van de huur
 • In het geval van medehuurders, moet iedere medehuurder afzonderlijk een aangetekende brief ter opzegging ontvangen
 • Binnen deze brief vraag je de huurder(s) om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of hij/zij akkoord gaan met de huuropzegging. Pas bij een schriftelijk akkoord van de huurder(s) kan je als verhuurder de huur opzeggen. Als zij binnen 6 weken niet instemmen, dan kan je naar de rechter stappen, waarna deze een uitspraak zal doen over de rechtmatigheid van de opzegging.

Voorbeeldbrief opzeggen huur door de verhuurder

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om als verhuurder de huur op te zeggen:

Je huis snel&betaalbaar verhuren?

Neem contact met ons op!