Meteen naar de inhoud

Huisvestingsvergunning

huisvestingsvergunning

Bij het aangaan van een huurcontract voor een woning kan er door de verhuurder gevraagd worden om een huisvestingsvergunning. Tegenwoordig is het niet helemaal duidelijk wanneer er nou wel/niet een huisvestingsvergunning nodig is, ook bij de verhuurder niet. Want wat is een huisvestingsvergunning? Hoe kom je ervoor in aanmerking? En wanneer heb je deze echt nodig?

Wat is een huisvestingsvergunning?

Het doel van de huisvestingsvergunning is om ervoor te zorgen dat in goedkopere, sociale huurwoningen huurders komen te wonen met lagere inkomens, en om te voorkomen dat er mensen met een (te) hoog inkomen komen wonen. Eigenlijk toon je met een huisvestingsvergunning als (nieuwe) sociale huurder aan dat je beschikt over een laag inkomen en hierdoor dus in aanmerking komt op een sociale huurwoning.

Een huisvestingsvergunning is vereist indien:

 • De huurprijs van de zelfstandige huurwoning € 988,61 of minder bedraagt. Dit bedrag geldt vanaf 1 juli 2021. Indien er gehuurd werd voor 1 juli 2019, dan is er geen vergunning nodig
 • De huurpunten van de zelfstandige huurwoning 185 of minder zijn. In dit geval gaat het altijd om een sociale huurwoning. De huurprijs is in dit geval niet relevant.

Aanvraag huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een schriftelijke bepaling van de lokale gemeente dat je in een (sociale) huurwoning mag wonen. Je vraagt de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente. Dit gebeurt voornamelijk online via de gemeentelijke website. Voor de aanvraag van een huisvestingsvergunning heb je een aantal documenten nodig. Denk hierbij aan:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een kopie van het (getekende)huurcontract; ofwel een eigenaarsverklaring waarin de verhuurder toestemming geeft dat je in de woning mag gaan wonen
 • Een recent bewijs van inkomen. Dit kan een salarisstrook of een werkgeversverklaring zijn. In het geval van pensioen of uitkering mag je ook een maandoverzicht van je inkomsten laten zien

Wanneer is een huisvestingsvergunning nodig?

 • Als nieuwe huurder van een (sociale) huurwoning
 • Als een medehuurder de huur over wil nemen
 • Als een onderhuurder de huur over neemt van de oorspronkelijke huurder

Nog een andere reden is het overlijden van de (hoofd)huurder, en een medebewoner die het huurcontract over wilt nemen.

Welke gemeentes vereisen een huisvestingsvergunning?

Alle grote gemeentes in de Randstad vereisen een huisvestingsvergunning bij het intrekken in een sociale huurwoning. Ook in een aantal gemeentes buiten de randstad is inmiddels een huisvestingsvergunning vereist. Denk o.a. aan: Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Gouda, Leiden, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en zelfs Texel. Momenteel werken ongeveer de helft van alle gemeentes met huisvestingsvergunningen.

Het aanvragen van een huisvestingsvergunning voor de gemeente ‘s-Gravenhage(Den Haag) doe je hier.

Criteria huisvestingsvergunning

Waar wordt er nou eigenlijk naar gekeken bij een huisvestingsvergunning? Gemeentes stellen bepaalde criteria op waar je aan moet voldoen. Wat voor criteria?

 • Urgentie. In het geval van urgentie moet dit duidelijk worden verklaard door een medische- of sociale reden, gezinsuitbreiding, inschrijfduur, woon-werkafstand of herstructurering.
 • Passendheid. Zoals gezegd is er een inkomenslimiet wanneer het gaat om sociale huurwoningen. Dit bepaald of iemand wel of niet past bij de woning. Ook wordt er hierbij gekeken naar de grootte van het gezin. Dit wordt gedaan zodat er geen grote gezinnen in kleine woningen terecht komen.
 • Binding. Er wordt ook gekeken naar of er binding is met de woonplaats. Heb je wel eens eerder in de gemeente gewoond? Ben je er werkzaam?

Voldoe je niet aan de criteria? Dan kan de gemeente ervoor kiezen je geen vergunning af te geven. Dit betekent dat je niet mag gaan wonen op het adres.

Wat betekent dit voor jou als verhuurder?

Als verhuurder dien je er goed op te letten dat (toekomstige) huurders eerst een huisvestingsvergunning aanvragen voordat ze je huis intrekken. Het aanvragen van de huisvestingsvergunning valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, maar je moet er zelf voor zorgen dat je deze van de huurder ontvangt voordat je de sleutel overdraagt. Doe je dit niet? Dan riskeer je een boete die flink kan oplopen(tussen de € 5000,- en € 10 000,-!)

Je huis snel&betaalbaar verhuren?

Neem contact met ons op!